LA DEFENSE

Section "Tir à l'arc"

Lien vers le site web de "Ladefense"
FaceBook

Club de tir La Défense Section "Tir à l'arc" asbl © 2023

- Quai des Usines - 20/22 - Werkhuizenkaai -
Bruxelles 1000 Brussel

Lien vers le site web de "Ladefense"

Registratie is gratis voor leden van “La Défense”. Voor niet-leden is een jaarabonnement van € 90/jaar vereist.

Minimale leeftijd 14 jaar
- Minimaal één keer deelgenomen aan een initiatie (gratis)

Bij inschrijving wordt een uittreksel uit het strafregister gevraagd (verklaring van goed gedrag en goede zeden
model 596.1-5A)

Alle soorten bogen of kruisbogen zijn toegestaan (in goede staat)

inschrijving

NL

FR

ENG